Category Archives: BK

BNK manche 5 ORRA op 26 juli

Bnk Orra 2015

 

– Open clubwedstrijd op zondag 19/07
– Course club le dimanche 19/07

 • Inschrijven de dag zelf van 8.00 tot 8.45u
  Inscription le jour même de 8:00 jusqu’à 8:45h
 • 10€ inschrijfgeld
  10€ inscription

– Start eerste Kwali 9.30
– Départ première qualif 9:30

– 3 kwali’s
– 3 qualifs

-3 finale’s
– 3 finales

– Eten en drinken te verkrijgen.
– Restauration et boissons prévus.

 

 

 

 

zaterdag 25/07
samedi 25/07

 

 • Baan open van 9.00 tot 22.00
  Circuit ouvert de 9:00 jusqu’à 22:00
 • Enkel drinken en chips en wafel verkrijgbaar.
  Seulement boissons, chips, gauffres prévus
 • WC open, geen douche.
  WC ouvert, pas de douche.

 

 

 

 

Zondag 26/07
Dimanche 26/07

 

 • Baan open van 7.00 tot 9.00u
  Circuit ouvert de 7:00 jusqu’à 9:00h
 • Inschrijven van 7.30 tot 8.30u
  Inscription de 7:30 jusqu’à 8:30h
 • 8€ inschrijving betalen BNK weekend zelf, zaterdag of zondag
  8€ inscription, payable le weekend du BNK, samedi ou dimanche.
 • Voorinschrijven op info@orra.be, met vermelding naam, klasse en transpondernummer voor 22/07
  Pré-inscription à info@orra.be , avec mention du nom, catégorie, numéro transponddeur avant le 22/07
 • Net als andere jaren zal er zone verzien worden, waar enkel pitstenten mogen staat. sleurhutten en slaapdingen horen daar niet thuis
  Comme avant il y aura une zone prévu comme pits, caravanes et mobilhomes en dehors de cette zone..
 • Auto en al de rest kunnen geparkeerd worden op het mooie gras veld achter onze baan (parking Glosso)
  Voitures et le reste peuvent se garer sur l’herbe derrière notre circuit (parking Glosso)
 • Ontbijt op zondagmorgen broodje spek met ei+ koffie of fruitssap of choccomelk aan 2.5€ wel vooraf betalen op de clubrekening( IBAN Nummer; BE 96 8601 1860 4205   BIC  SPAAB E22 met naam en aantal stuks . Voor 22/07/2015
  Repas le dimanche matin sandwich, lard avec oeuf + café ou jus de fruits ou lait chocolaté à 2.5€ payable à l’avance sur le compte du club (( IBAN   BE 96 8601 1860 4205, BIC  SPAAB E22 met nom en aantal quantité . Avant 22/07/2015
 • Eten en drinken verkrijgbaar vanaf 10.30u zoiets
  Restauration et boissons à partir de 10:30h.
 • Wc op loop afstand (glosso) geen douche
  WC à petite distance (Glosso) pas de douche;.

 

 

Voor de rest veel fun.
Amusez vous.

 

BNK manche 4 Seraing

De inschrijving voor de vierde ronde van BNK 28 juni 2015 op bcs

registraties via  

https://www.myrcm.ch/myrcm/main?hId[1]=bkg&dId[E]=21403&pLa=fr

adres circuit: rue puits marie,76 4100 seraing

het gebied is open op zaterdag van 9 uur en het circuit is open van 10u tot 19u, mogelijkheid om te blijven op de site

zondag het veld zal toegankelijk zijn vanaf 06:30 en on-site registratie tot 09:00

220v stroom beschikbaar op de site, luchtcompressor

lichte maaltijden beschikbaar op de site voor de lunch en drankjes zijn

Aandacht: tafel of stoel zelf meebrengen

de lijst van geregistreerde beschikbare MyRCM

inscription pour la quatriéme manche du bnk le 28 juin 2015 au bcs

venez profiter de la quatriéme manche du bnk

les inscriptions sont ouverte via le lien ici

 https://www.myrcm.ch/myrcm/main?hId[1]=bkg&dId[E]=21403&pLa=fr

adresse du circuit rue puits marie,76 4100 seraing
le terrain sera ouvert le samedi à partir de 9h et le circuit sera ouvert à partir de 10h jusque 19h, possibilité de loger sur place
le dimanche le terrain sera accessible à partir de 6h30 et les inscription sur place jusque 9h

disponible sur place courant 220v ,compresseur d’air

une petite restauration sera disponible sur place pour midi et des boissons

attention le club ne dispose pas de table,ni de chaise

la liste des inscrit disponible sur myrcm

 

BNK 2015 manche 2 MAC Vlijmen info

Planning:
Zaterdag 23 mei:
Samedi 23 mai:
– GESLOTEN. Baan & grasveld (pits) gesloten ivm skeelerwedstrijd
– Fermé. Circuit et pits fermé à cause de course skeeler.

Zondag 24 mei:
Dimanche 24 mai:
– 10:00 tot 17:00 Training
– 10:00 jusqu’à 17:00 entraînement
– rond 17:00 inschrijven / aanmelden
– vers 17:00 inscription / régistration

Maandag (Pinksteren) 25 mei:
Lundi (Pentecôte) 25 mai
– tot 8:30 inschrijven
– jusqu’à 8:30 inscription
– 9:00 baan gesloten.
– 9:00 circuit fermé
– 9:30 Start eerste heat
– 9:30 Départ première série

Inschrijven:
Inscrire:

– Iedere deelnemer dient een geldige licentie via: FBA (BE) of MVB Bergschenhoek/MAC Vlijmen (NL) bij zich te hebben.
– Chaque participant doit disposer d’une licence valable via: FBA (BE) ou MVB Bergschenhoek/MAC Vlijmen.
– De kosten bij voorinschrijving is €8,- per klasse. Op de wedstrijd zelf inschrijven is ook mogelijk en kost €10,- per klasse.
– Le coût est de €8,- par classe en cas de pré-inscription. S’inscrire le jour de la course est possible, coût €10,- par classe.
– De voorinschrijving is open t/m 22 mei. Het inschrijfformulier is te vinden op: http://goo.gl/1IYyk0
– La pré-inscription reste ouverte jusqu’au 22 mai. Le formulaire d’inscription se trouve ici : http://goo.gl/1IYyk0

Training:
Doordat er nog diverse werkzaamheden op en naast de baan uitgevoerd moeten worden, zal het circuit niet altijd beschikbaar zijn voor trainingen. Voor de openingstijden kan je terecht op de website of contact op nemen via info@macvlijmen.nl.
Comme il faut encore exécuter beaucoup de travaux sur et à côté de la piste, le circuit ne sera pas toujours disponible pour des entraînements. Pour les heures d’ouvertures voyez le site web ou contactez le club via info@macvlijmen.nl.

Zaterdag 16 mei – Opening nieuwe circuit (open dag) (http://goo.gl/fFGS5v)
Samedi 16 mai – Ouverture nouveau circuit (journée ouverte) (http://goo.gl/fFGS5v)

Zondag 17 mei – Openingsrace (wedstrijd) (http://goo.gl/fFGS5v)
Dimanche 17 mai – Course d’ouverture (compétition) (http://goo.gl/fFGS5v)

Zaterdag 23 mei – GESLOTEN IVM skeelerwedstrijd
Samedi 23 mai – Fermé a cause de course skeeler
Zondag 24 mei – 10:00 t/m 17:00u Open voor training.
Dimanche 24 mai – 10:00 jusqu’à 17:00 ouvert pour entraînement.

Circuit:
Het BNK zal gereden worden op het vernieuwde circuit en terrein van MAC Vlijmen. Het terrein is ten opzichte van vorige jaren een stuk uitgebreid, waardoor niet alleen het rechte stuk maar ook de rest van de baan een stuk gegroeid is. Foto’s en meer info kan je vinden op de pagina “Het Circuit
Le BNK se déroulera sur le nouveau circuit et terrain du MAC Vlijmen. Le terrain entier est plus grand qu’avant, ce qui résulte dans un circuit et une ligne droite nettement plus longs. Photo’s et info se trouvent sur la page “Het Circuit

De rijrichting voor het BNK is met de klok mee.
Pour le BNK on roule dans le sens de l’horloge.

Faciliteiten:
Op de dag van de wedstrijd (maandag) zal een kantine met broodjes en drankjes aanwezig zijn.
Le jour de la course (lundi) il y aura une cantine avec sandwich et boissons.

Toiletten zijn beschikbaar op zondag en maandag.
Les toilettes sont accessibles le dimanche et le lundi.

Over het grasveld zullen verschillende stroompunten verspreid worden. Een verlengsnoer naar jou plekje, alsmede sleuteltafel en stoel dienen zelf verzorgd te worden.
Dans les pits (herbe) il y aura des points de courant. Prévoyez une rallonge, table et chaise.

Locatie:
Adres:
Nieuwkuijkseweg 3
5253PA Nieuwkuijk

(Let op: Veel navigatie systemen herkennen het adres niet. Gebruik in dat geval het adres van de molen naast ons circuit: Sint jorisstraat 16.)
(Attention: beaucoup de systèmes GPS ne reconnaissent pas l’adresse. Dans ce cas utilisez l’adresse du moulin à côté du circuit : Sint jorisstraat 16.)

BNK manche 2 op 26/04/2015 BPT Merchtem

PROGRAMMA :

Zaterdag :

vanaf 10:00 vrije training
16:00 tot 18:00 inschrijvingen open

Zondag :

07:30 tot 08:30 inschrijvingen open
09:30 eerste start

INFO

* 2wd en 4wd buggy
* Voorinschrijvingen open tot 24/04 – 20:00
* Inschrijving 8 Euro per klasse te betalen bij inschrijving ter plaatse
* Voorinschrijving race en pasta via deze link :

https://docs.google.com/forms/d/1q3_…?usp=send_form

* Kamperen toegestaan op de asfaltparking (verboden haringen in de asfalt te boren)
* Pitstentjes in de afgebakende zone
* Telling met decoder RC4 ( dus geen MRT transponders !! )
* Zondag doorlopend catering met hamburgers en pasta vanaf 11u zolang de voorraad strekt.

PROGRAMME :

Samedi :

Dès 10:00 entrainnements libre
De 16:00 à 18:00 inscriptions ouvertes

Dimanche :

De 07:30 à 08:30 inscriptions ouvertes
Vers 09:30 première départ

INFO

* 2wd et 4wd buggy
* Pré-inscriptions ouvertes jusqu’a 24/04 – 20:00
* Inscriptions 8 Euro par classe a payer avec les inscriptions sur place
* Pré-inscriptions course et les pâtes :

https://docs.google.com/forms/d/1q3_…?usp=send_form

* Camping autorisé sur le parking
* Tentes seullement dans la zone prévue
* Comptage avec décodeur RC ( donc pas de transpondeurs MRT !! )
* Dimanche catering continue dès 11h avec hamburgers et des pâtes.

Inschrijving/Inscription BNK 2015 manche 1

Ouverture de la salle samedi à 10 heures.

Zaterdag zaal open om 10 uur

Fermeture de la salle à 19 heures samedi

Zaterdag zaal gesloten om 19 uur

Dimanche ouverture de la salle à 7h15

Zondag zaal open om 7u15

Ouverture de la piste à 7h30

Piste open om 7u30

Clôture des inscriptions : 9h25

Einde inschrijvingen : 9u25

fermeture de la piste à 9h45 premier départ 10hrs

Piste gesloten om 9u45, eerste start om 10 uur

On brossera et arrosera entre qualif 1 et 2, entre 2 et 3 et même chose pour les finales.

Er wordt geborsteld en gesproeid tussen qualif 1 en 2, tussen 2 en 3, en hetzelfde voor de finales

Inschrijven kan via deze link
Inscrire via ce lien

https://docs.google.com/forms/d/1irKTqADDAadw9-62Xvde9KaOAuv2YnevlZU2DTTTD34/viewform

VERSLAG VAN DE VOORBEREIDENDE VERGADERING ELECTRO OFF-ROAD

Vertegenwoordigde clubs:

RC Zolder (nieuwe club in oprichting), Buggy Club Seraing, BRCC, EZ, BPT, ORRA, MBV.

De Nederlandse clubs worden vertegenwoordigd door Arjan van de Graaf en Tom Raymakers (Mac Vlijmen).

Stemmen:
Belgium Radio Controlled Car 7 6+1
Modelbouwvrienden Kampenhout 17 16+1
EOR (Vlijmen + Bergschenhoek) 43 41+2
E.Z. racing 3 3
Modelifun 5 5
Off Road Racing Arendonk 14 3+1
Miniatuur Racing Club Zwevegem vzw 2 2
Belgium Power Team 11 10+1
Buggy Club Seraing 4 4
 1. Voorzitterschap off-road sectie.

Niemand heeft hierop gereageerd.

 1. EFRA en EK 2015.

Geen hybrid motors op EK.

Diameter off road wielen gespecifieerd.

Op EK pits 1,5 uur openlaten na race.

EK warm up 19 tot 21 juni, EK van 3 tot 8 augustus, Robin Hood Raceway UK

Holeshot 02 (8206 en 8207)

 1. Eventuele reglementswijzigingen

– 2wd: achter ProLine Blockade 2.2 inch, vooraan vrij,

–  4wd: alle gedreven wielen: Caliber 2.2 inch

– Schum Mini Spike2 blijft, specifieren 2.2 inch

Deze bandenkeuze is vastgelegd voor minstens twee seizoenen, daarna eventueel heroverwegen ivm ontwikkelingen op het velgen gebied.

–  Iedere deelnemer moet een bewijs hebben dat ze mogen deelnemen aan het BNK. Voor de Belgen betekent dit gewoon hun FBA licentie, voor de Nederlanders betekent dit dat ze een clubpas moeten hebben.

–  Voor het BNK dienen Belgen lid te zijn bij een Belgische club (FBA), de Nederlanders moeten minimaal lid zijn via een Nederlandse club.

– Er is vraag om meer aandacht te besteden aan de prijzen BNK (niet enkel een papieren “attest”).

 1. Organisatie van het BNK 2015, verdeling van de manches.

Clubs die willen organiseren: BRCC, ORRA, BCS, BPT, MBV, Vlijmen, MVB, en Vlijmen op indoor Oss (MIO).

Twee vlottende.

29 maart BRCC indoor Charleroi

26 april BPT Merchtem

25 mei Pinkstermaandag Vlijmen

28 juni BCS Seraing

26 juli ORRA Arendonk

23 augustus MVB Bergschenhoek

20 september MBV Kampenhout

27 september reserve

18 oktober Vlijmen op het circuit van MIO indoor, Nederland

Nieuwe club op circuit van Zolder, piste nog in opbouw, 40×20 meter, prachtige locatie en faciliteiten, kunstgras, mogelijkheid om later nog een tweede circuit aan te leggen. Op 4 en 5 april (Pasen) openingswedstrijd tijdens WK BMX.

 1. Diversen.

Werken aan de baan in Vlijmen, nieuwe omheining, mogelijk op termijn ook sproeiinstallatie.

 

RAPPORT de la REUNION PREPARATOIRE ELECTRO OFF-ROAD

Clubs représentés :

RC Zolder (nouveau club), Buggy Club Seraing, BRCC, EZ, BPT, ORRA, MBV.

Les clubs des Pays-Bas sont représentés par Arjan van de Graaf et Tom Raymakers (Mac Vlijmen).

 

votes:
Belgium Radio Controlled Car 7 6+1
Modelbouwvrienden Kampenhout 17 16+1
EOR (Vlijmen + Bergschenhoek) 43 41+2
E.Z. racing 3 3
Modelifun 5 5
Off Road Racing Arendonk 14 3+1
Miniatuur Racing Club Zwevegem vzw 2 2
Belgium Power Team 11 10+1
Buggy Club Seraing 4 4
 1. Présidence de la section 1/10 electro off-road.

Pas reçu de réaction à ce sujet.

 1. EFRA et CE 2015.

Pas de moteurs hybrid au CE.

Diamètre roues est spécifié.

Au CE les pits resteront ouverts 1,5 uur après la course.

CE warm up du 19 au 21 juin, CE du 3 au 8 août, Robin Hood Raceway UK

Holeshot 02 (8206 en 8207)

 1. Changements de règlements éventuels.

– 2wd: arrière:  ProLine Blockade 2.2 inch, avant libre

–  4wd: toutes les roues entrainées: Caliber 2.2 inch

– Schum Mini Spike2 reste toujours, mais sera spécifié 2.2 inch

Les pneus sont déterminés pour (au moins) deux saisons, après on discutera éventuellement de nouveau suite au développement des jantes.

Chaque pilote doit pouvoir prouver qu’il peut participer au BNK. Pour les Belges : se trouver sur la liste des licenciés, pour les Néerlandais avoir une carte du club.

Demande de donner des prix plus prestigieux pour les manches du BNK (pas de « papier »).

 1. Organisation du BNK 2015, distribution des manches.

Clubs qui veulent organiser une manche : BRCC, BPT, ORRA, MBV, BCS, Vlijmen, Bergschenhoek, et Vlijmen à MIO indoor à Oss.

Deux flottantes.

29 mars BRCC indoor Charleroi

26 avril BPT Merchtem

25 mai Pinkstermaandag Vlijmen

28 juin BCS Seraing

26 juillet ORRA Arendonk

23 août MVB Bergschenhoek

20 septembre MBV Kampenhout

27 septembre réserve

18 octobre Vlijmen sur le circuit MIO indoor à Oss, Pays-Bas

Nouveau club au circuit de Zolder (piste en construction), 40×20 mètres astro, très belle location, plein de facilités, possibilité pour une deuxième piste. Course d’ouverture le 4 et 5 avril (Paques) lors du CM BMX.

 1. Divers.

La piste de Vlijmen est enlevée et on va la refaire, renouveler les clôtures, peut-être même système d’arrosage.

Willy Heremans, Arjan van de Graaf, 6 december 2014.