Category Archives: Clubnieuws

Info

Beste leden, chers membres,
-Volgende vrijdagavond 23 juni plannen we het jaarlijkse verven van de rubberdarmen op het circuit. Ik ben aanwezig vanaf 14u, je mag komen wanneer het best past, maar niet allemaal tegelijk hé.
Borstels en verf worden voorzien door de club.
-Vendredi prochain 23 juin nous prévoyons la peinture des tuyaux sur le circuit, je suis présent dès 14h, venez quand ça convient mais pas tous ensemble hein. Peinture et brosses sont prévus par le club.
-Na de BK manche gisteren was er een kleine vergadering van de betrokken clubs, daarin werd nogmaal benadrukt dat het BK reglement banden smeerprodukten verbiedt, wie betrapt wordt zal gesanctionneerd worden zoals de FBA reglementen voorzien. Voor volgend jaar is het de bedoeling een systeem toe te passen met beperkte en gemarkeerde banden om het frauderen moeilijker te maken. Dit zal op de volgende sectievergadering na dit seizoen bepaald worden.
-Après la manche du CB hier il y avait une réunion des clubs concernés, on a rappelé que le règlement du CB interdit les produit de traitement des pneus, un pilote qui est pris sur les faits sera sanctionné selon le règlement FBA. Pour l’année prochaine l’intention est de prévoir un système avec des pneus limités et marqués pour rendre plus difficile la fraude. Cela sera déterminé à la prochaine réunion de section à la fin de cette saison.
-De andere clubs hebben te kennen gegeven dat zij ook in hun clubwedstrijden geen bandensmeermiddelen willen toestaan. Om in een lijn te blijven zullen wij als MBV dan ook afzien van het plan om dit in onze clubwedstrijden als experiment toe te staan. Wij vragen dan ook iedereen met aandrang zich hier aan te houden.
-Les autres clubs présents ont indiqués qu’ils ne veulent pas permettre les produits de traitement des pneus dans leurs courses club. Pour rester sur la même ligne nous n’allons pas continuer avec notre plan pour expérimenter avec cela dans nos courses club. Nous insistons que tout le monde se tienne à cette décision.

CLUBNIEUWS JANUARI 2015

Beste leden,

Het lidgeld 2015 voor MBV blijft nog altijd onveranderd, de FBA-bijdragen zullen ook wel hetzelfde blijven, dus:

25 + 7 (member) = 32 euro

of 25 + 30 voor full = 55 euro

of 25 + 20 voor rookie = 45 euro

De aansluiting bij de federatie is verplicht, de club stort de federatiebijdragen door aan FBA.

Als je niet meedoet aan het Belgisch Kampioenschap volstaat de “member”aansluiting van 7 euro.

De “full”licentie van 30 euro is voor de deelnemers aan het BNK of aan eender welk BK in andere secties.

De rookielicentie van 20 euro is voor wie voor het eerst deelneemt aan het BK en kan je maximum twee jaar na mekaar nemen.

Belangrijk voor BNK-deelnemers: de bandenkeuze is veranderd, lees even de reglementswijzigingen na in het verslag van de voorbereidende vergadering:

http://www.fba-rc.be/nl/Afdeling.aspx?sectieID=1

http://www.mbv.be/index.php?option=com_content&task=view&id=343&Itemid=82

Het lidgeld van MBV is voor 1 persoon of voor verschillende gezinsleden, de FBA-bijdrage moet per persoon bijgerekend worden;

bijvoorbeeld 25 + 7 + 7 voor twee personen van hetzelfde gezin,

of 25 + 30 + 7 voor twee personen waarvan 1 meedoet aan het BK,

of 25 + 30 + 30 + 7 voor drie personen waarvan er 2 deelnemen aan het BK.

Rekeningnummer van MBV Kampenhout:

IBAN: BE13 7341 3608 4339

BIC: KREDBEBB

De lidkaarten brengen we mee op wedstrijden en clubactiviteiten, of worden op verzoek opgestuurd met de post. Je bent ingeschreven zodra uw betaling in orde is.

Voor de jaarlijkse ledenvergadering van MBV hebben we de kleine zaal van het Park van Relst gereserveerd op vrijdagavond 13 februari. Alle leden krijgen hiervoor een uitnodiging per mail.

FBA doet ook dit jaar een groepsaankoop van AMB-transponders. De federatie draagt een deel van de kosten, zodat iedereen heel voordelig een AMB-transponder kan aankopen, meer dan 40 euro goedkoper dan een individuele aankoop:

Na tussenkomst van de FBA zou een transponder 70€ kosten tegenover 65€ vorig jaar.
Ter info: een persoonlijke aankoop kost voor een hybride +/- 115.4€ incl. verzending.

Deze hybride transponders werken bij elke telling met AMB/mylaps-decoder. Stuur ons een mail als u er een wil aankopen.

Tot binnenkort,

Willy & Liliane

http://www.mbv.be