BNK 2015 manche 8 MIO OSS

BNK 8 : Mio Oss

Het is alweer tijd voor de afsluitende race van het BNK seizoen 2015.
C’est le moment pour la dernière course de la saison 2015 du BNK.

Deze zal worden gehouden op het indoortapijtcircuit van MIO Oss.
Celle-ci aura lieu sur le circuit indoor/tapis du MIO Oss.

Deze wordt op dit moment gerenoveerd zodat we met het BNK allemaal op een vernieuwde baan kunnen rijden.
La piste est rénovée à ce moment pour nous permettre de rouper sur une piste nouvelle lors du BNK.

Locatie:
(achterzijde) Obrechtstraat 23. Oss
Location: derrière Obrechtstraat 23 Oss

Openingstijden / trainingsmogelijkheden:
Heures d’ouverture / entrainements
14/10 – van 18:00u tot 22:00u ( €5.- )
14/10 – de 18:00h jusqu’à 22:00h ( €5.- )
17/10 – van 10:00u tot 17:00u ( €10,- )
17/10 – de 10:00h jusqu’à 17:00h ( €10,- )

18/10 – deuren open vanaf 8:00u ( €10,- )
18/10 -portes ouvertes dés 8:00h ( €10,- )

Voorinschrijving:
Iedereen wordt verzocht om vóór 13/10 in te schrijven via MyRCM, dit om logistieke redenen als kantine inkoop e.d.
Pré-inscription:
Tout le monde est prié de s’inscrire avant le 13/10 via MyRCM, ceci pour des raisons logistiques (cantine, etc…)
http://www.myrcm.ch/myrcm/main?pLa=n…3&pId%5bE%5d=2

http://www.myrcm.ch/myrcm/main?pLa=nl&hId[1]=com&dId[E]=22163&pId[E]=2

Overige/ divers
– overnachten in een caravan op de parkeerplaats is toegestaan
-passer la nuit dans une caravane sur le parking est permis
– kantine aanwezig
– cantine présente
– toiletten aanwezig
– toilettes présents
– telling wordt gedaan mbv een RC4 decoder. MRT transponders worden dus niet geteld. Op
aanvraag kunnen enkele leen transponders gereserveerd worden.
– comptage avec décodeur RC4. Transpondeurs MRT ne sont pas reconnus. Sur demande on peut réserver un transpondeur à emprunter (nombre limité)
– zorg dat je je FBA licentie (B), of lidmaatschapspasje
van MAC Vlijmen / MVB B’hoek (NL) bij je hebt.
– licence FBA obligatoire (B), carte membre MAC Vlijmen / MVB B’hoek (NL)

Mochten er nog vragen zijn dan kan je deze stellen via Feestboek:
Des questions supplémentaires via Facebook
https://www.facebook.com/ModelIndoorOss


Veel plezier en succes aan alle deelnemers
Beaucoup de plaisir et bonne réussite à tous les participants.