BNK manche 5 ORRA op 26 juli

Bnk Orra 2015

 

– Open clubwedstrijd op zondag 19/07
– Course club le dimanche 19/07

 • Inschrijven de dag zelf van 8.00 tot 8.45u
  Inscription le jour même de 8:00 jusqu’à 8:45h
 • 10€ inschrijfgeld
  10€ inscription

– Start eerste Kwali 9.30
– Départ première qualif 9:30

– 3 kwali’s
– 3 qualifs

-3 finale’s
– 3 finales

– Eten en drinken te verkrijgen.
– Restauration et boissons prévus.

 

 

 

 

zaterdag 25/07
samedi 25/07

 

 • Baan open van 9.00 tot 22.00
  Circuit ouvert de 9:00 jusqu’à 22:00
 • Enkel drinken en chips en wafel verkrijgbaar.
  Seulement boissons, chips, gauffres prévus
 • WC open, geen douche.
  WC ouvert, pas de douche.

 

 

 

 

Zondag 26/07
Dimanche 26/07

 

 • Baan open van 7.00 tot 9.00u
  Circuit ouvert de 7:00 jusqu’à 9:00h
 • Inschrijven van 7.30 tot 8.30u
  Inscription de 7:30 jusqu’à 8:30h
 • 8€ inschrijving betalen BNK weekend zelf, zaterdag of zondag
  8€ inscription, payable le weekend du BNK, samedi ou dimanche.
 • Voorinschrijven op info@orra.be, met vermelding naam, klasse en transpondernummer voor 22/07
  Pré-inscription à info@orra.be , avec mention du nom, catégorie, numéro transponddeur avant le 22/07
 • Net als andere jaren zal er zone verzien worden, waar enkel pitstenten mogen staat. sleurhutten en slaapdingen horen daar niet thuis
  Comme avant il y aura une zone prévu comme pits, caravanes et mobilhomes en dehors de cette zone..
 • Auto en al de rest kunnen geparkeerd worden op het mooie gras veld achter onze baan (parking Glosso)
  Voitures et le reste peuvent se garer sur l’herbe derrière notre circuit (parking Glosso)
 • Ontbijt op zondagmorgen broodje spek met ei+ koffie of fruitssap of choccomelk aan 2.5€ wel vooraf betalen op de clubrekening( IBAN Nummer; BE 96 8601 1860 4205   BIC  SPAAB E22 met naam en aantal stuks . Voor 22/07/2015
  Repas le dimanche matin sandwich, lard avec oeuf + café ou jus de fruits ou lait chocolaté à 2.5€ payable à l’avance sur le compte du club (( IBAN   BE 96 8601 1860 4205, BIC  SPAAB E22 met nom en aantal quantité . Avant 22/07/2015
 • Eten en drinken verkrijgbaar vanaf 10.30u zoiets
  Restauration et boissons à partir de 10:30h.
 • Wc op loop afstand (glosso) geen douche
  WC à petite distance (Glosso) pas de douche;.

 

 

Voor de rest veel fun.
Amusez vous.