Inschrijving/Inscription BNK 2015 manche 1

Ouverture de la salle samedi à 10 heures.

Zaterdag zaal open om 10 uur

Fermeture de la salle à 19 heures samedi

Zaterdag zaal gesloten om 19 uur

Dimanche ouverture de la salle à 7h15

Zondag zaal open om 7u15

Ouverture de la piste à 7h30

Piste open om 7u30

Clôture des inscriptions : 9h25

Einde inschrijvingen : 9u25

fermeture de la piste à 9h45 premier départ 10hrs

Piste gesloten om 9u45, eerste start om 10 uur

On brossera et arrosera entre qualif 1 et 2, entre 2 et 3 et même chose pour les finales.

Er wordt geborsteld en gesproeid tussen qualif 1 en 2, tussen 2 en 3, en hetzelfde voor de finales

Inschrijven kan via deze link
Inscrire via ce lien

https://docs.google.com/forms/d/1irKTqADDAadw9-62Xvde9KaOAuv2YnevlZU2DTTTD34/viewform