Category Archives: Clubnieuws

Coronamatregelen 26 april 2021

Coronamaatregelen 26 april 2021

Vanaf 26 april is de “Paaspauze” voorbij en mogen we weer met 10 personen buiten samenkomen. We schakelen dan terug over naar reserveren voor een hele dag. Voor zaterdag, zondag en de feestdagen wordt indien nodig een beurtrol opgesteld; als er teveel aanvragen zijn voor dezelfde dag verschuift de reservatie van wie laatst gereden heeft.

Reserveren kan op ons mailadres of per telefoon, minimum een dag op voorhand, maximum een week op voorhand. Afstand houden en mondmasker dragen, maximum met vijf tegelijk op het podium.

Coronamaatregelen 27 maart 2021

Het circuit van MBV Kampenhout blijft toegankelijk, enkel voor de leden en mits reservering vooraf: maximum met 4 personen per halve dag.

Aangepaste zomeruren: voormiddag tot 14 uur, namiddag vanaf 14.30 uur.

Aanvragen voor de weekdagen: minimum 1 dag op voorhand, maximum 7 dagen op voorhand.

Aanvragen voor zaterdag of zondag: tussen maandag 18 uur en woensdag middernacht, bevestiging op donderdag.

Blijf voorzichtig, houd afstand, draag een mondmasker als je rondloopt en op het podium, ontsmet regelmatig je handen,… we kennen het ondertussen wel, volhouden is belangrijk

Coronamaatregelen bij heropening mei 2020

– elk lid moet via email een plaats reserveren per tijdsblok (=een volle dag op weekdagen, een halve dag in de weekends, met een half uur tussenpauze om vertrekkenden en  aankomenden te scheiden, 9u tot 14u, 14:30u tot 20u), hiervan wordt een lijst bijgehouden op het secretariaat. Een volgende reservatie van dezelfde persoon pas na afloop van de vorige reservatie, geen 2 opeenvolgende dagen in een keer reserveren.

– iedereen in dezelfde zitrichting, richting circuit. Slechts 1 persoon per tafel, met uitzondering van leden van familie op hetzelfde adres (man-vrouw, vader-zoon)

– iedereen moet zijn eigen (plooi)tafel en stoel en verlengkabel meebrengen, er wordt geen clubmateriaal gebruikt, de clubstoelen gaan achter slot, de clubtafels worden afgespannen met rood/witte tape.

– looprichtingen van en naar het podium  op plannetje. Langs achter naar het podium, langs voor om terug te komen.

– slechts 1 persoon tegelijk op de trap, nooit mekaar kruisen, afdalen heeft voorrang, bij gebruik van de trapleuning handschoen verplicht. Geen samenscholing onderaan de trap, wachtrij met 1,5 m afstand.

– boven op het podium: beperkt aantal plaatsen, gemarkeerd met een sticker. 9 meter gedeeld door bijvoorbeeld 5 plaatsen zou 1.80 meter  per plaats geven (van center tot center)

– niet leunen tegen de veiligheidsreling boven, ook niet aanraken met de handen.

-sanitair (wc met wasbakje) blijft voorlopig gesloten, zelf desinfecterende handgel of water en zeep meebrengen en gebruiken voor en na ieder keer op het podium.

 

MBV Kampenhout vzw Leemputstraat 24 , 2812 Muizen  ondernemingsnr 0721.962.882

RPR Ondernemingsrechtbank Antwerpen afd.Mechelen  www.mbv.be

 

– chaque membre doit réserver une place via email  par intervalle de temps (=une journée pendant la semaine, une demi-journée pendant le weekend, 9u à 14u, 14:30u à 20u, avec une demi-heure de pause pour séparer ceux qui partent et ceux qui arrivent). Une liste sera tenue au secrétariat. Une réservation suivante de la même personne après la fin de la précédente réservation, ne pas  réserver deux jours de suite.

-tout le monde assis dans la même direction, face au circuit. Une personne par table, exception pour une famille sous le même toit (père-fils, couple)

-tout le monde doit amener sa propre table, chaise et rallonge, on n’utilise pas de matériel du club.

-direction à suivre vers le podium (par derrière) et en revenant (devant) sur plan.

– 1 personne sur l’escalier en même temps, ne pas se croiser, descendre a priorité, si vous utilisez la balustrade portez un gant. Pas de rassemblement en bas de l’escalier, ligne d’attente avec distance de 1,5m.

-nombre de places limité sur le podium, marqué par autocollant

-ne pas s’appuyer contre la balustrade de sécurité, ne pas toucher avec les mains.

-sanitaire fermé, apportez du gel désinfectant ou eau et savon vous-mêmes, utiliser avant et après chaque utilisation du podium.

– chaque membre doit réserver une place via email  par intervalle de temps (=une journée pendant la semaine, une demi-journée pendant le weekend, 9u à 14u, 14:30u à 20u, avec une demi-heure de pause pour séparer ceux qui partent et ceux qui arrivent). Une liste sera tenue au secrétariat. Une réservation suivante de la même personne après la fin de la précédente réservation, ne pas  réserver deux jours de suite.

-tout le monde assis dans la même direction, face au circuit. Une personne par table, exception pour une famille sous le même toit (père-fils, couple)

-tout le monde doit amener sa propre table, chaise et rallonge, on n’utilise pas de matériel du club.

-direction à suivre vers le podium (par derrière) et en revenant (devant) sur plan.

– 1 personne sur l’escalier en même temps, ne pas se croiser, descendre a priorité, si vous utilisez la balustrade portez un gant. Pas de rassemblement en bas de l’escalier, ligne d’attente avec distance de 1,5m.

-nombre de places limité sur le podium, marqué par autocollant

-ne pas s’appuyer contre la balustrade de sécurité, ne pas toucher avec les mains.

-sanitaire fermé, apportez du gel désinfectant ou eau et savon vous-mêmes, utiliser avant et après chaque utilisation du podium.

Corona maatregelen

Beste leden, chers membres,

Na overleg met de lokale politie hebben we besloten om te anticiperen op mogelijke problemen door het grote aantal aanwezige leden tijdens het weekend.

Après consultation avec la police locale nous avons décidé d’anticiper sur les problèmes éventuels à cause du grand nombre de membres présent ce weekend.

De piste wordt dan ook volledig gesloten vanaf morgen 17 maart tot en met 3 april, ook voor individuele trainingen.

La piste sera fermée complètement à partir de demain 17 mars jusqu’au 3 avril inclus, aussi pour les entrainements individuels.

Wat er daarna zal gebeuren, hangt af van de maatregelen die de regering en lokale overheden in de komende weken zullen nemen, we houden jullie op de hoogte.

Ce qui va se passer après dépend des décisions que le gouvernement et les autorités locales prendront dans les semaines à venir, on vous tient au courant.

Er zal een aankondiging komen aan de omheining en de poortjes zullen op slot gaan.

Il y aura une annonce sur la clôture et les portes seront fermées.

Info

Beste leden, chers membres,
-Volgende vrijdagavond 23 juni plannen we het jaarlijkse verven van de rubberdarmen op het circuit. Ik ben aanwezig vanaf 14u, je mag komen wanneer het best past, maar niet allemaal tegelijk hé.
Borstels en verf worden voorzien door de club.
-Vendredi prochain 23 juin nous prévoyons la peinture des tuyaux sur le circuit, je suis présent dès 14h, venez quand ça convient mais pas tous ensemble hein. Peinture et brosses sont prévus par le club.
-Na de BK manche gisteren was er een kleine vergadering van de betrokken clubs, daarin werd nogmaal benadrukt dat het BK reglement banden smeerprodukten verbiedt, wie betrapt wordt zal gesanctionneerd worden zoals de FBA reglementen voorzien. Voor volgend jaar is het de bedoeling een systeem toe te passen met beperkte en gemarkeerde banden om het frauderen moeilijker te maken. Dit zal op de volgende sectievergadering na dit seizoen bepaald worden.
-Après la manche du CB hier il y avait une réunion des clubs concernés, on a rappelé que le règlement du CB interdit les produit de traitement des pneus, un pilote qui est pris sur les faits sera sanctionné selon le règlement FBA. Pour l’année prochaine l’intention est de prévoir un système avec des pneus limités et marqués pour rendre plus difficile la fraude. Cela sera déterminé à la prochaine réunion de section à la fin de cette saison.
-De andere clubs hebben te kennen gegeven dat zij ook in hun clubwedstrijden geen bandensmeermiddelen willen toestaan. Om in een lijn te blijven zullen wij als MBV dan ook afzien van het plan om dit in onze clubwedstrijden als experiment toe te staan. Wij vragen dan ook iedereen met aandrang zich hier aan te houden.
-Les autres clubs présents ont indiqués qu’ils ne veulent pas permettre les produits de traitement des pneus dans leurs courses club. Pour rester sur la même ligne nous n’allons pas continuer avec notre plan pour expérimenter avec cela dans nos courses club. Nous insistons que tout le monde se tienne à cette décision.

CLUBNIEUWS JANUARI 2015

Beste leden,

Het lidgeld 2015 voor MBV blijft nog altijd onveranderd, de FBA-bijdragen zullen ook wel hetzelfde blijven, dus:

25 + 7 (member) = 32 euro

of 25 + 30 voor full = 55 euro

of 25 + 20 voor rookie = 45 euro

De aansluiting bij de federatie is verplicht, de club stort de federatiebijdragen door aan FBA.

Als je niet meedoet aan het Belgisch Kampioenschap volstaat de “member”aansluiting van 7 euro.

De “full”licentie van 30 euro is voor de deelnemers aan het BNK of aan eender welk BK in andere secties.

De rookielicentie van 20 euro is voor wie voor het eerst deelneemt aan het BK en kan je maximum twee jaar na mekaar nemen.

Belangrijk voor BNK-deelnemers: de bandenkeuze is veranderd, lees even de reglementswijzigingen na in het verslag van de voorbereidende vergadering:

http://www.fba-rc.be/nl/Afdeling.aspx?sectieID=1

http://www.mbv.be/index.php?option=com_content&task=view&id=343&Itemid=82

Het lidgeld van MBV is voor 1 persoon of voor verschillende gezinsleden, de FBA-bijdrage moet per persoon bijgerekend worden;

bijvoorbeeld 25 + 7 + 7 voor twee personen van hetzelfde gezin,

of 25 + 30 + 7 voor twee personen waarvan 1 meedoet aan het BK,

of 25 + 30 + 30 + 7 voor drie personen waarvan er 2 deelnemen aan het BK.

Rekeningnummer van MBV Kampenhout:

IBAN: BE13 7341 3608 4339

BIC: KREDBEBB

De lidkaarten brengen we mee op wedstrijden en clubactiviteiten, of worden op verzoek opgestuurd met de post. Je bent ingeschreven zodra uw betaling in orde is.

Voor de jaarlijkse ledenvergadering van MBV hebben we de kleine zaal van het Park van Relst gereserveerd op vrijdagavond 13 februari. Alle leden krijgen hiervoor een uitnodiging per mail.

FBA doet ook dit jaar een groepsaankoop van AMB-transponders. De federatie draagt een deel van de kosten, zodat iedereen heel voordelig een AMB-transponder kan aankopen, meer dan 40 euro goedkoper dan een individuele aankoop:

Na tussenkomst van de FBA zou een transponder 70€ kosten tegenover 65€ vorig jaar.
Ter info: een persoonlijke aankoop kost voor een hybride +/- 115.4€ incl. verzending.

Deze hybride transponders werken bij elke telling met AMB/mylaps-decoder. Stuur ons een mail als u er een wil aankopen.

Tot binnenkort,

Willy & Liliane

http://www.mbv.be