BK/CB 2017 info

Beste leden, chers membres,
Een kort een overzicht van de vergadering, un résumé de la réunion:
6 manches, 1 schrap, schrap telt niet mee, ook niet in geval van ex-aequo
6 manches, 1 flottante, en cas d’ex-aequo la flottante ne comptera pas
10 euro inschrijving/inscription
voorinschrijving via Googleform/MyRCM, plus zaterdag en zondagmorgen ter plaatse
préinscription via Googleform/MyRCM, plus samedi et dimanche matin sur place
reeksindeling volgens ranking, répartition des séries suivant le classement
een piloot mag vragen om vrijwillig in een lagere reeks geplaatst te worden
un pilote peut demander d’être placé volontairement dans une série plus basse
Rookielicentie verdwijnt, licence Rookie disparaît
23/4 BPT (indoor)
21/5 MBV Kampenhout
18/6 Vlijmen
30/7 ORRA
27/8 BPT (outdoor)
24/9 Zolder
8/10 réserve
Sportieve groeten,
Salutations sportives,
Willy