Voorbereidende vergadering 1/10 buggy

UITNODIGING voor de VOORBEREIDENDE VERGADERING ELECTRO OFF-ROAD

Hierbij nodigen wij de afgevaardigden van uw club uit op de jaarlijkse voorbereidende vergadering van de 1/10 electro off-road sectie:

op vrijdag 13 november om 19.30 uur,

in de kleine zaal van het Park van Relst,

Aarschotsebaan 128, 1910 Kampenhout

Volgende punten staan op de agenda:

  1. Voorzitterschap off-road sectie.

Nieuwe kandidaturen voor het voorzitterschap graag vooraf melden bij de secretaris van de FBA: Leo Heremans, secretary@fba-rc.be, vóór 10 november 2015.

Momenteel zijn er twee kandidaten, Bart van Echelpoel en Kristof Dehert.

  1. EFRA en EK 2016.

Het EK 2016 zal doorgaan in Valladolid, Spanje van 25 tot 30 Juli.

Gelieve uw clubleden hiervan op de hoogte te brengen zodat zij zich tijdig kunnen kandidaat stellen voor deelname.

  1. Eventuele reglementswijzigingen

Voorstellen hieromtrent graag vooraf (tegen 10/11/2015) mailen aan Willy, zie contactadres onderaan.

  1. Organisatie van het BNK 2016, verdeling van de manches.
  2. Diversen.

 

INVITATION à la REUNION PREPARATOIRE ELECTRO OFF-ROAD

Nous invitons les délégués de votre club à la réunion préparatoire annuelle de la section 1/10 electro off-road:

Vendredi 13 novembre  à 19.30 h

dans la petite salle du Park van Relst

Aarschotsebaan 128, 1910 Kampenhout

Agenda:

  1. Présidence de la section 1/10 electro off-road.

Des nouveaux candidats pour la présidence de la section sont priés de se faire connaître chez le secrétaire de la FBA: Leo Heremans, secretary@fba-rc.be, avant le 10 novembre 2015.

A ce moment il y a deux candidats, Bart van Echelpoel et Kristof Dehert.

  1. EFRA et CE 2016.

Le CE 2016 aura lieu à Valladolid, Espagne du 25 au 30 Juillet.

Veuillez en informer vos membres afin qu’ils puissent se présenter comme candidats pour y participer.

  1. Changements de règlements éventuels.

Prière de communiquer vos propositions à ce sujet en avance (avant le 10/11/2015) à Willy, adresse de contact ci-dessous.

  1. Organisation du BNK 2016, distribution des manches.
  2. Divers.

 

Groeten,

Willy Heremans, e-offroad@fba-rc.be

015/43.07.19